Att komma fram till en god bordsplacering kan kännas komplicerat. Skall unga placeras med gamla, blyga med utåtriktade och följer placeringen de traditionella reglerna? Helt klart mycket att tänka på. Att börja med placeringen i god tid är därför att rekommendera. Med en väl genomtänkt bordsplacering ökar ni chanserna för en härlig stämning och glada gäster. 

Traditionella regler för bordsplacering:

Brud och brudgum sitter i mitten av honnörsbordet (kallas bordet där brudparet sitter). Bruden sitter till höger om brudgummen.

Till höger om bruden sitter brudens far och till höger om honom sitter brudgummens mor.

Till vänster om brudgummen sitter brudens mor och till vänster om henne sitter brudgummens far.

Närmaste släkt sitter nära brudparet medan vänner sitter längre ifrån.

Tärnor och Marskalkar (Bestman) sitter vanligtvis tillsammans.

Gifta, sambos och syskon ska inte sitta tillsammans medan nyförlovade sitter bredvid varandra.

Bordsdamen sitter alltid till höger om bordsherren.

Toastmaster ska sitta så han/hon har möjlighet till ögonkontakt med serveringspersonal och brudparet, samt så att han/hon hörs bra.

Om vigselförrättaren är med på middagen, sitter han bredvid brudgummens mor. Om vigselförrättaren är en kvinna sitter hon bredvid brudgummens far.

Otraditionell bordsplacering

Det är inget krav att följa de traditionella bestämmelserna gällande placering. Om exempelvis föräldrar saknas eller är skilda kan det bli komplicerat att följa dessa föreskrifter. Kom ihåg att det är er dag och ni bestämmer hur bordsplaceringen ska se ut, det är exempelvis helt okej att placera bestman och tärnorna vid ert bord istället för vad som anses traditionellt, att sätta föräldrarna bredvid.

Ett annat tips är att samla de lite äldre gästerna vid ett bord, så kan de i lugn och ro konversera med varandra. Försök kommunicera med gästerna så att ingen känner sig försummad. Det viktigaste är att alla ska ha en trevlig kväll!

Placeringskort

Till bröllopet bör ni ha ordnat med placeringskort. Dessa ger information och tydliggör vart varje gäst skall sitta under bröllopsfesten/middagen. Skylten skall givetvis innehålla gästens för-och efternamn. Tänk på att kontrollera stavningen noggrant. Kortens utseende och design bestämmer ni själva.

Ni kan med fördel utforma namnkorten i samma stil som eventuellt tema på bröllopet, såsom färg och form. Placeringskort finns att beställa på många internetshoppar. Men för de kreativa kan det vara ett roligt projekt att tillverka sina egna kort.

Placeringskarta

Genom att göra en affisch med platshänvisning tillgänglig underlättar ni för era gäster. Risken för oordning och onödigt letande uppkommer annars lätt. Sätt upp placeringskartan vid en central punkt i festlokalen så att alla gäster kan ta del av den. En placeringskarta är ett komplement till placeringskorten som skall finnas på varje gästs plats.

Vill du läsa fler artiklar?
Ladda ner Wedme Bröllopsplaneraren